پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Philippines (از Hapon به Hapon)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Philippines تصديق Philippines تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Philippines". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا