پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nom (از porta به porta)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: nom تصديق nom تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "nom". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا