پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "metals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا