پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به june (از yüni به yüni)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: june تصديق june تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "june". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا