پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به insectos (از araña به araña)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: insectos تصديق insectos تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "insectos". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا