پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به goat

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: goat تصديق goat تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "goat". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا