پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به German rivers

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: German rivers تصديق German rivers تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "German rivers". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا