پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Filipino

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: Filipino تصديق Filipino تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Filipino". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا