پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names (از kanta به kanta)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "female names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا