زبان:

پاپيامنتو

[pap]

بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: female names

تصديق female names تلفظ ها