پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به főnév (از Aruba به Aruba)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: főnév تصديق főnév تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "főnév". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا