پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به deportes

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: deportes تصديق deportes تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "deportes". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا