پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به color (از bèrdè به pretu)

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: color تصديق color تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "color". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا