پاپيامنتو واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemical element

زبان: پاپيامنتو [pap] بازگشت به پاپيامنتو

دسته بندی: chemical element تصديق chemical element تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "chemical element". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا