زبان: پاپيامنتو [Papiamentu]

پيوستن به تلفظ های پاپيامنتو

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 70
  • واژه‌های تلفظ شده: 149
  • واژه‌های تلفظ نشده: 773