اوجيب وا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به s/he swims

زبان: اوجيب وا [oj] بازگشت به اوجيب وا

دسته بندی: s/he swims تصديق s/he swims تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "s/he swims". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا