اکسیتان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nom

زبان: اکسیتان [oc] بازگشت به اکسیتان

دسته بندی: nom تصديق nom تلفظ ها