اکسیتان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به aplechar

زبان: اکسیتان [oc] بازگشت به اکسیتان

دسته بندی: aplechar تصديق aplechar تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "aplechar". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا