اکسیتان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals

زبان: اکسیتان [oc] بازگشت به اکسیتان

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا