اکسیتان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به amolonar

زبان: اکسیتان [oc] بازگشت به اکسیتان

دسته بندی: amolonar تصديق amolonar تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "amolonar". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا