اکسیتان راهنمای تلفظ

[Occitan]

پيوستن به تلفظ های اکسیتان

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30
  • واژه‌های تلفظ شده: 4.611
  • واژه‌های تلفظ نشده: 361
  • اکسیتان عكس از Andyblind