اکسیتان راهنمای تلفظ

[Occitan]

پيوستن به تلفظ های اکسیتان

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 30
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.469
  • واژه‌های تلفظ نشده: 806
  • اکسیتان عكس از Andyblind