اکسیتان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اکسیتان [Occitan] پيوستن به تلفظ های اکسیتان

  • شمار متكلمان: 2.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 22
  • واژه‌های تلفظ شده: 3.432
  • واژه‌های تلفظ نشده: 341
اکسیتان

عكس از ktylerconk