زبان: اندبل جنوبی [Ndébél]

پيوستن به تلفظ های اندبل جنوبی

  • شمار متكلمان: 586.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد