اندبل جنوبی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: اندبل جنوبی [Ndébél] پيوستن به تلفظ های اندبل جنوبی

  • شمار متكلمان: 586.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2
  • واژه‌های تلفظ شده: 0
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30

تلفظ های برتر افزودن واژه

واژه‌ای در اين فهرست وجود ندارد

دسته‌بندی‌های موجود در اندبل جنوبی [nr]

Zamanalif

نمايش همه اندبل جنوبی دسته‌بندی‌ها