زبان: نروژی [no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها