زبان: نروژی [no]

بازگشت به نروژی

دسته بندی: drink

تصديق drink تلفظ ها