نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.400
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.837
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.213
  • نروژی عكس از Sten Dueland
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه