نروژی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: نروژی [Norsk bokmål] پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.098
  • واژه‌های تلفظ شده: 9.592
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11.092
نروژی

عكس از lander2006