نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.314
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.794
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.096
  • نروژی عكس از Sten Dueland