زبان: نروژی [Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.214
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.357
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12.450
  • نروژی عكس از Sten Dueland