نروژی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: نروژی [Norsk bokmål] پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 955
  • واژه های تلفظ شده: 8.767
  • واژه های تلفظ نشده: 6.488
نروژی

عكس از lander2006