نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.450
  • واژه‌های تلفظ شده: 14.786
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10.236
  • نروژی عكس از Sten Dueland