نروژی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: نروژی [Norsk bokmål] پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.045
  • واژه‌های تلفظ شده: 8.941
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10.421
نروژی

عكس از lander2006