نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.368
  • واژه‌های تلفظ شده: 13.717
  • واژه‌های تلفظ نشده: 10.835
  • نروژی عكس از Sten Dueland