نروژی راهنمای تلفظ

[Norsk bokmål]

پيوستن به تلفظ های نروژی

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.470
  • واژه‌های تلفظ شده: 15.531
  • واژه‌های تلفظ نشده: 9.677
  • نروژی عكس از Sten Dueland