زبان: هلندی [nl]

بازگشت به هلندی

دسته بندی: zelfstandig naamwoord

تصديق zelfstandig naamwoord تلفظ ها