هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به zelfstandig naamwoord

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: zelfstandig naamwoord تصديق zelfstandig naamwoord تلفظ ها