هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به vakantie

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: vakantie تصديق vakantie تلفظ ها