هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به plants (از buks به aardbeiboom)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: plants تصديق plants تلفظ ها