هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nouns singular (از knooppunt به haaientanden)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: nouns singular تصديق nouns singular تلفظ ها