هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names (از Gijs به Fons Trompenaars)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی