هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals (از zinkerts به latoen)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها