هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals (از staniool به wootz)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها