هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به metals (از columbium به nobium)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: metals تصديق metals تلفظ ها