هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به karakter

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: karakter تصديق karakter تلفظ ها