زبان: هلندی [nl]

بازگشت به هلندی

دسته بندی: characteristics

تصديق characteristics تلفظ ها