هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به characteristics (از boring به argeloos)

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: characteristics تصديق characteristics تلفظ ها