هلندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: هلندی [nl] بازگشت به هلندی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها