هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.333
  • واژه های تلفظ شده: 35.028
  • واژه های تلفظ نشده: 389
هلندی

عكس از zulfinho