هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.904
  • واژه‌های تلفظ شده: 46.653
  • واژه‌های تلفظ نشده: 391
هلندی

عكس از zulfinho