هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.824
  • واژه‌های تلفظ شده: 59.281
  • واژه‌های تلفظ نشده: 12
  • هلندی عكس از David Evers