هلندی راهنمای تلفظ

[Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 5.297
  • واژه‌های تلفظ شده: 66.852
  • واژه‌های تلفظ نشده: 11
  • هلندی عكس از David Evers
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه