زبان: هلندی [Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.480
  • واژه‌های تلفظ شده: 50.795
  • واژه‌های تلفظ نشده: 30
  • هلندی عكس از David Evers