هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.697
  • واژه‌های تلفظ شده: 45.408
  • واژه‌های تلفظ نشده: 398
هلندی

عكس از zulfinho