زبان: هلندی [Nederlands]

پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.393
  • واژه‌های تلفظ شده: 49.660
  • واژه‌های تلفظ نشده: 130
  • هلندی