هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.308
  • واژه‌های تلفظ شده: 49.158
  • واژه‌های تلفظ نشده: 150
هلندی

عكس از zulfinho