هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 4.006
  • واژه‌های تلفظ شده: 47.542
  • واژه‌های تلفظ نشده: 165
هلندی

عكس از zulfinho