هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.704
  • واژه‌های تلفظ شده: 45.427
  • واژه‌های تلفظ نشده: 393
هلندی

عكس از zulfinho