هلندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: هلندی [Nederlands] پيوستن به تلفظ های هلندی

  • شمار متكلمان: 30.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.321
  • واژه های تلفظ شده: 34.979
  • واژه های تلفظ نشده: 411
هلندی

عكس از zulfinho