آلمانی سفلا راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: آلمانی سفلا [Plattdüütsch] پيوستن به تلفظ های آلمانی سفلا

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 29
  • واژه های تلفظ شده: 9.287
  • واژه های تلفظ نشده: 24