آلمانی سفلا راهنمای تلفظ

[Plattdüütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سفلا

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 98
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.247
  • واژه‌های تلفظ نشده: 17
  • آلمانی سفلا عكس از Jürgen Howaldt