زبان: آلمانی سفلا [Plattdüütsch]

پيوستن به تلفظ های آلمانی سفلا

  • شمار متكلمان: 5.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 67
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.735
  • واژه‌های تلفظ نشده: 1