زبان: ناپلی [nap]

بازگشت به ناپلی

دسته بندی: verb

تصديق verb تلفظ ها