ناپلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animali

زبان: ناپلی [nap] بازگشت به ناپلی

دسته بندی: animali تصديق animali تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animali". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا