ناپلی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به anatomía

زبان: ناپلی [nap] بازگشت به ناپلی

دسته بندی: anatomía تصديق anatomía تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "anatomía". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا