مین نان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Minnanese

زبان: مین نان [nan] بازگشت به مین نان

دسته بندی: Minnanese تصديق Minnanese تلفظ ها

6 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Minnanese". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا