مین نان واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به 粵語文字(簡體)

زبان: مین نان [nan] بازگشت به مین نان

دسته بندی: 粵語文字(簡體) تصديق 粵語文字(簡體) تلفظ ها

24 كلمات برچسب زده شده با عنوان "粵語文字(簡體)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا