مین نان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مین نان [闽南语] پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 465
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.312
  • واژه‌های تلفظ نشده: 430
مین نان