مین نان راهنمای تلفظ

[闽南语]

پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 608
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.968
  • واژه‌های تلفظ نشده: 351
  • مین نان عكس از 690518207