مین نان راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مین نان [闽南语] پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 296
  • واژه های تلفظ شده: 1.315
  • واژه های تلفظ نشده: 164