مین نان راهنمای تلفظ

[闽南语]

پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 603
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.985
  • واژه‌های تلفظ نشده: 277
  • مین نان عكس از 690518207