زبان: مین نان [闽南语]

پيوستن به تلفظ های مین نان

  • شمار متكلمان: 15.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 488
  • واژه‌های تلفظ شده: 12.132
  • واژه‌های تلفظ نشده: 309
  • مین نان عكس از 690518207