زبان: برمه ای [Myanmasa]

پيوستن به تلفظ های برمه ای

  • شمار متكلمان: 42.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 81
  • واژه‌های تلفظ شده: 111
  • واژه‌های تلفظ نشده: 445
  • برمه ای عكس از KX Studio