مالتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مالتی [Malti] پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 56
  • واژه‌های تلفظ شده: 470
  • واژه‌های تلفظ نشده: 346
مالتی

عكس از foxypar4