مالتی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: مالتی [Malti] پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 55
  • واژه های تلفظ شده: 458
  • واژه های تلفظ نشده: 354
مالتی

عكس از foxypar4