زبان: مالتی [Malti]

پيوستن به تلفظ های مالتی

  • شمار متكلمان: 330.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 60
  • واژه‌های تلفظ شده: 647
  • واژه‌های تلفظ نشده: 185
  • مالتی عكس از Frank Vincentz