مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Word Frequency 100 (از kecil به kamu)

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: Word Frequency 100 تصديق Word Frequency 100 تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Word Frequency 100". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا