مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Traffic Signs (از awas به masuk)

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: Traffic Signs تصديق Traffic Signs تلفظ ها