مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sleep

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: sleep تصديق sleep تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "sleep". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا