مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به number

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: number تصديق number تلفظ ها

11 كلمات برچسب زده شده با عنوان "number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا