مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Number

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: Number تصديق Number تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Number". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا