مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Malay

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: Malay تصديق Malay تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Malay". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا