مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Animal

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: Animal تصديق Animal تلفظ ها