مالایا واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: مالایا [ms] بازگشت به مالایا

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها

10 كلمات برچسب زده شده با عنوان "adjective". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا